Dalgal sa kesimi dalgal saa katl kesim nasl yaplr [7 MB]